Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Praktycznie żaden z nowoczesnych portów nie ma szans na odpowiedni rozwój, jeśli nie będą do niego poprowadzone odpowiednie dojazdowe trasy, i to nie tylko samochodowe lecz i kolejowe. Póki co kolejowa infrastruktura pozostawia naprawdę sporo do życzenia, szczególnie na terenach portowych jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w tych obszarach. Jeżeli chodzić będzie o Trójmiasto, to tutaj dużo korzystniej wypada w tym względzie Gdański Port. W pierwszym miesiącu aktualnego roku do użytku została oddana linia 226 między Pruszczem Gdańskim a Portem Północnym. Oprócz tego w trakcie budowania jest drugi tor na tej trasie, dzięki czemu już od września składy jeździć będą mogły w każdą stronę, z całkowitą przepustowością nawet do dwustu składów na dzień. Plany są znacznie większe, ponieważ zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Portu Gdańskiego docelowa przepustowość linii będzie większa od obecnej sześciokrotnie. Z tego też powodu już teraz prowadzonych jest parę istotnych projektów, które mają pomóc w realizacji tych zamierzeń, a kilka nowych będzie na etapie konsultacji społecznych, projektowania czy też gromadzenia koniecznej dokumentacji.

Równie spory zakres wykonywanych projektów jest w porcie w Gdyni. Przede wszystkim port ten dostosowuje kolejową infrastrukturę do standardu sieci TEN-T. Pozwoli to przede wszystkim na obsługę sporo dłuższych i cięższych pociągów niż w chwili obecnej, bo aż do 740 metrów długości. Przeprowadzona równocześnie porządna przebudowa systemów sterujących przyczyni się z kolei do sporego wzrostu bezpieczeństwa, a jednocześnie znacząco poprawi płynność przejazdów na terenie portu. Jednym z bardziej obiecujących projektów, jakie znacząco by mogły na dłuższy okres czasu poprawić stan połączeń kolejowych w Gdyni, jest gruntowna modernizacja dwóch tras przebiegających przez tę miejscowość. Aktualnie posiadają one tylko i wyłącznie po jednym torze, a poza tym nie są zelektryfikowane, tak więc oba te obszary są do ruszenia. Na dzień dzisiejszy projekt ten jest w fazie studium wykonania, a po skończeniu tego etapu będzie można przedstawić najbardziej obiecujące rekomendacje i rozwiązania. Planowane koszty to około 1,6 miliarda złotych, a szacowana data ukończenia w roku 2021.